Welkom bij HB onderwijs NL

HB onderwijs NL (HBoN) heeft tot doel om voor alle hoogbegaafde leerlingen (PO en VO) in heel Nederland voltijds passend onderwijs beschikbaar te maken. Lees meer…

Ga nu direct door naar het laatste nieuws…

=========================================+================

Sebastiaan Baauw, Edgar Karel, Judith de Gier en Marius Meijer hebben tijdens de  Algemene Ledenvergadering van 14 september 2014 afscheid genomen. Marius Meijer blijft nog tot januari 2015 zijn taak van penningmeester uitoefenen. HBoN bedankt de aftredende bestuursleden voor hun jarenlange inzet! Om de komende jaren weer met dezelfde kracht en met enthousiasme verder te kunnen zoeken wij nieuwe bestuursleden. Aspirant bestuursleden voor de vacante posities kunnen zich via HBoN  aanmelden.

=========================================+================

Speciale Editie over Passend Onderwijs vanuit het ministerie van OCW, met name over de positie van hoogbegaafdheid en de financiele impuls voor hoogbegaafd onderwijs. Lees meer…

=========================================+================

De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 14 september 2014. Meer informatie zal nog volgen, aanmelden kan via secretaris@hbon.nl

=========================================+================

In het volgende bericht geeft HBoN een formele reactie op het faillissement van de Leonardo Stichting per 4 maart 2014. Lees meer …

=========================================+================

Open middag op 17 maart voor geïnteresseerden in de opstart van de derde Leonardoklas bij de Leonardoschool Dordrecht. Lees meer…

=========================================+================

In de Winter 2014 editie van Gifted@248 staat een uitgebreid artikel over het afgelopen HBoB Schaaktoernooi. Het artikel zelf vindt u hier …

==========================================================

HBoN_schaak_cmyk

Op 10 november 2013 was het 4e HBoN Schaaktoernooi. Met 360 deelnemers het grootste jeugdschaaktoernooi van Nederland!

Het 5e HBoN Schaaktoernooi is tot nadere orde uitgesteld.

Een nieuwe datum wordt bekend gemaakt.

Klik hier voor alle informatie over het toernooi

=========================================+================

PERSBERICHT

HBoN tevreden over uitspraken Sander Dekker over Hoogbegaafdheid Den Haag,

2 september 2013

De voorzitter van Hoogbegaafden onderwijs Nederland (HBoN), Sebastiaan Baauw, is zeer gelukkig en tevreden over het vandaag verschenen artikel in de Volkskrant en de brief die Sander Dekker aan de tweede kamer heeft verzonden. “ Al jaren vertegenwoordigen wij steunstichtingen die opgericht zijn door ouders van kinderen die voltijds HB onderwijs volgen. Deze ouders financieren de extra kosten voor dit passend onderwijs zelf, soms wel tot € 2.000 per jaar”, aldus Baauw. Landelijk zijn er vele initiatieven die dagelijks meer dan 3000 kinderen passend onderwijs geven, HBoN komt op voor deze initiatieven. HBoN acht het van groot belang dat naast gericht geld er meer aandacht komt voor de her- en erkenning van hoogbegaafde kinderen door het onderwijs zelf. Dit start bij de lerarenopleidingen en dient door te gaan in de dagelijkse onderwijspraktijk. Ook dienen de initiatieven voor onderwijs aan hoogbegaafden die de laatste 5 jaar zijn opgezet gevolgd te worden en opgedane ervaringen gedeeld te worden. “Er is nog een langere weg te gaan om dit thema goed ingebed te krijgen. En dan gaat het niet alleen om de onder presterende hoogbegaafde, maar om alle hoogbegaafde kinderen. De uitspraken van de staatssecretaris zijn een stap in de goede richting”, aldus Baauw.